SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor. SKGS står för Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet och är ett samarbete mellan de olika branschorganisationerna.

SKGS-Startsida_03 SKGS-Startsida_05 SKGS-Startsida_07SKGS-Startsida-Stalet

Visste du att...

Basindustrin har ett exportvärde på 275 miljarder kronor.

Det motsvarar 29 % av Sveriges varuexport.

Aktuellt från SKGS

Remissyttrande från SKGS över promemoria ”Ambitionshöjning inom elcertifikatssystemet till 2020”

SKGS anser:
* Att förslaget om höjda ambitioner i elcertifikatsystemet inte bör hanteras separat, så som föreslås, utan beredas inom energikommissionen
* Att förslagets konsekvensanalys är bristfällig, då den saknar ett brett systemperspektiv
* Att det saknas underlag för att bedöma förslagets effekter på svensk basindustris konkurrenskraft
* Att förslaget mot denna bakgrund inte kan ligga till grund för lagstiftning