SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor. SKGS står för Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet och är ett samarbete mellan de olika branschorganisationerna.

SKGS-Startsida_03 SKGS-Startsida_05 SKGS-Startsida_07SKGS-Startsida-Stalet

Visste du att...

Basindustrin har ett exportvärde på 275 miljarder kronor.

Det motsvarar 29 % av Sveriges varuexport.

Aktuellt från SKGS

Debatt: S och MP försvårar energisamtalen

Debattartikeln är publicerad på DI debatt 10 oktober 2014: I förra veckan presenterade regeringen sin energiuppgörelse där bland annat en energikommission ingår. S och MP bör släppa de förutfattade meningar som de har gett uttryck för innan kommissionen har påbörjat sitt arbete, skriver SCA:s vd Jan Johansson, Bolidens vd Lennart Evrell, Ovakos vd Tom Erixon och Borealis Sveriges vd Anders Fröberg.

Ett första steg mot mer rimliga nätkostnader på elmarknaden

Näringsdepartementets beslut igår om införande av en ny metod för att fastställa nätavgifter på elmarknaden välkomnas av basindustrin. Det är ett steg i rätt riktning som behöver följas av fler steg för att skydda svensk industri mot orimligt höga kostnader för nätöverföringen. – Basindustrin står för 29 procent av Sveriges exportintäkter. Det är mycket viktigt […]