SKGS redogjorde för sina kundperspektiv på nätregleringen och välkomnade energiministerns vilja att gå från ord till handling.

– Det är konstaterat att den nuvarande nätregleringen har gjort det möjligt för nätföretagen att ta ut oskäliga nätavgifter av elkunderna. Så kan vi inte ha det och energiministerns besked om förändring är mycket välkommet, säger Mikael Möller, näringspolitisk chef på IKEM och talesperson i nätfrågor för SKGS.

Ei:s förslag till ändrade regler är ett bra steg i rätt riktning för nätkunderna. I den remissrunda som avslutades i början av året har SKGS också föreslagit några justeringar som ger en mer rimlig värdering av utrustningen i näten.

– Som nätkunder förväntar vi oss en skärpt nätreglering med tydligt kundperspektiv inför tillsynsperioden 2020-2023. Det är också viktigt att se till att de negativa effekterna av den nuvarande nätregleringen inte tillåts leva vidare i de kommande tillsynsperioderna, avslutar Mikael Möller.

Läs hela SKGS remissvar här.

Mikael Möller IKEM

Mikael Möller, näringspolitisk chef på IKEM och talesperson i nätfrågor för SKGS