36 miljarder kronor kan låta som en fantasisumma. Det är dock vad nätbolagen fick hämta från nätkunderna, utöver vad Energimarknadsinspektionen ansåg rimligt, efter rättsprocessen om intäktsramarna för tillsynsperioden 2012–2015.

Regleringen fram till och med 2020 kan vi i basindustrin tyvärr inte påverka. Men för tiden därefter måste en ändring till stånd som adresserar obalansen mellan nätbolagen och kollektivet av nätkunder. Detta eftersom trygga elleveranser med lågt klimatavtryck och till rimliga kostnader är en viktig konkurrensfördel för basindustrin.

SKGS har välkomnat Energimarknadsinspektionens (Ei) förslag på skärpt elnätsreglering. Det finns dock delar i förslaget som riskerar att föra över problem med dagens reglering till nästa tillsynsperiod och dessa delar behöver givetvis förbättras.

Det gläder oss att regeringen är fortsatt tydlig med att en skärpt elnätsreglering krävs för att stärka elanvändarnas ställning i förhållande till nätbolagen. Föreslagna ändringar måste komma till skott nu och inte försenas. Men sedan kvarstår mycket arbete och vi ser det som avgörande att SKGS får ett inflytande som motsvarar det faktum att vi samlar många av landets största elkunder.

Om allt detta och mycket mer kan du läsa i vårt nyhetsbrev.

Carl-Michael Raihle
Ordförande, SKGS

Läs det senaste nyhetsbrevet här