Om SKGS

SKGS står för Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet

SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor och är ett samarbete mellan de olika branschorganisationerna (Skogsindustrierna, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, SveMin och Jernkontoret).

Basindustrin sysselsätter 400 000 personer direkt och indirekt och har ett exportvärde på 277 miljarder kronor (2013). Kontakta gärna våra representanter om du vill ha mer information.

Kontaktpersoner

Anna Holmberg-1
Anna Holmberg

Tel:  08-762 72 44
Kontaktperson SKGS

Box 55525
102 04 STOCKHOLM

Carl-Michael Raihle

Carl-Michael Raihle
Ordförande för SKGS,
Affärsområdeschef Ovako Hofors