I december 2016 tillsatte energiminister Ibrahim Baylan (S) en utredning med målet att skärpa elnätsregleringen. Bakgrunden var det obalanserade förhållandet mellan nätföretagen och nätkunderna som resulterat i skenande nätavgifter.

– Kundernas krav på skäliga avgifter måste på ett vettigt sätt balanseras mot att företagen ska ha en skälig avkastning och en möjlighet att fortsätta utveckla elnäten. Jag vill också få enklare och snabbare rättsprocesser, vilket gynnar alla aktörer, sade energiminister Ibrahim Baylan under presskonferensen i december 2016.[1]

Ei överlämnade sin rapport om skärpt elnätsreglering till regeringen den 24 oktober 2017.
I rapporten presenteras flera åtgärdsförslag från myndigheten som bland annat syftar till att hantera de långa domstolsprocesser som har kantat regleringen av elnätavgifterna samt att utveckla mer korrekta verktyg för att reglera nätbolagens intäktsramar.

I samband med att remissprocessen avslutades i januari 2018 vidhöll energiministern att dagens elnätsreglering måste förändras:

– Jag tror att både kunder och elnätföretag är överens om att dagens ordning med långa domstolsprocesser inte fungerar och att det behövs en förändring, säger Ibrahim Baylan i ett pressmeddelande.[2]

Under remisstiden inkom nätbolagen med kritik mot att förslagen riskerar att få en negativ inverkan på investeringarna i elnätet. Ibrahim Baylan kommenterade kritiken med att fortsatta investeringsmöjligheter är viktigt, men han poängterade samtidigt att syftet med utredningen hela tiden har varit att stärka nätkundernas ställning i förhållande till nätbolagen.

– Det är viktigt att vi har en reglering som ger investeringsmöjligheter för elnätbolagen. Men vi ska samtidigt komma ihåg att elnätsbolagen har ett monopol. Det behövs stabila och skäliga förutsättningar för kunderna på en marknad där de är den svagare parten, säger energiminister Ibrahim Baylan i ett pressmeddelande.[3]

Före riksdagsvalet i september kommer regeringen att besluta om ändringar i regleringen av elnätsavgifterna[4].

[1] http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/12/utredning-om-skarpt-reglering-av-elnatsavgifterna/

[2] http://www.regeringen.se/artiklar/2018/02/samtal-om-nasta-steg-for-ny-reglering-av-elnatbolag/

[3] http://www.regeringen.se/artiklar/2018/02/samtal-om-nasta-steg-for-ny-reglering-av-elnatbolag/

[4] http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/elnatskunder-ska-fa-battre-skydd-och-battre-mojlighet-att-styra-sin-elforbrukning/