Sammanfattning
SKGS anser att kundintresset ska tydliggöras i Ellagens kapitel 7. Detta bör göras genom att i lagtexten definiera att nätregleringens syfte är att tillförsäkra kunderna en stabil överföring av el till så låg kostnad som möjligt.

Läs hela remissyttrandet här (pdf)