SKGS föreslår att utredningen görs om från grunden, dels för att säkerställa att ingångsvärdet är en korrekt tolkning av Energiöverenskommelsen och dels för att adressera den kritik som gruv- och mineralnäringen anför mot förslagen.

Läs hela remissyttrandet här