Nu är det dags att inleda samtal om Energiöverenskommelsen 2.0.

Flera stora frågor måste lösas för att Sverige även i framtiden ska ha ett elsystem i världsklass. 2016 års Energiöverenskommelse hanterade de mest akuta problemen, men framtidens utmaningar är faktiskt här redan nu.

Oroande är att Svenska Kraftnät pekar på att effektunderskottet växer de kommande vintrarna. Basindustrin är bekymrad av försämrad leveranssäkerhet och bristande fokus på kostnadseffektivitet.

Med en ny riksdag på plats är det dags att ta tag i utmaningarna vi står inför. Vår ambition är att diskutera framtidens elförsörjning med Sveriges energiminister, riksdagspartiernas energipolitiska talespersoner, myndighetsrepresentanter, industriföreträdare och akademin.

Anmäl dig till seminariet här