SKGS Tycker

SKGS välkomnar återbetalning av kapacitetsavgifterna, men understryker att detta inte bli en ursäkt för att inte snabba på utbyggnaden av elnät och elproduktion.

I den situation vi nu befinner oss där kapacitetsavgifterna vida överstiger vad Svenska kraftnät förmår att investera är det rimligt att pengarna betalas tillbaka till dem som drabbats. Samtidigt måste Svenska kraftnäts förutsättningar att använda kapacitetsavgifterna till det som de är tänkt att användas för förbättras, inte minst genom betydligt kortare ledtider för att bygga ut elnätet.