Regeringen har idag gett besked om att den åter vill höja effektskatten. SKGS anser att regeringen därmed försvårar arbetet för Energikommissionen.