Remissyttranden

Remissyttrande Statens energimyndighets rapport ER 2018:6 om slopande av anslutningskostnaden för havsbaserad vindkraft

SKGS avstyrker båda förslagen till slopande av anslutningskostnaden för havsbaserad vindkraft. Vi anser att havsbaserad vindkraft ska bära sina egna kostnader, precis som andra kraftslag eller ny användning måste göra när de ansluter sig till elsystemet. Vi baserar vårt avstyrkande på följande: Att den nu gällande principen vid anslutning fortsatt måste gälla, d.v.s. att den […]