Arkiv för oktober 2020

Sommarens kapacitetssituation – ännu en väckarklocka

Under sommaren 2020 hamnade Sveriges elförsörjning i oväntat fokus. Mitt i sommaren tvingades Svenska kraftnät nödupphandla Ringhals 1 för att säkerställa spänningsstabiliteten i elnätet. Till följd av låg elproduktion i södra halvan av landet och flaskhalsar i elöverföringen norrifrån skenade elpriserna. Före sommaren var effektbrist och risk för manuell frånkoppling av elanvändare ett scenario för […]

Kommentarer till Rapporten ”Kostnader för hantering av effektfrågan” av DNV-GL, en rapport beställd av Svensk Vindenergi.

DNV-GL har nyligen publicerat en rapport på uppdrag av Svensk Vindenergi. Syftet med rapporten sägs vara att ”visa på vilka sätt effektutmaningen kan hanteras i ett svenskt kraftsystem med hög andel förnybar elproduktion, samt utreda kostnaderna för denna hantering”. Rapporten har redan fått svidande kritik från flera håll för bland annat antaganden om vindkraftens tillgänglighet […]

Välkommet besked om stopp för ännu högre elnätsavgifter

Gårdagens besked från Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna om att avslå regeringens förslag om att ge elnätsföretagen möjlighet att kraftigt öka kundernas elnätsavgifter är ett viktigt steg i rätt riktning. Förslaget har motiverats av att regeringen vill stimulera elnätsbolagen att investera mer i sina elnät för att bland annat komma tillrätta med de kapacitetsproblem som finns. […]