Gruvorna

Gruvindustrin i Sverige

Svensk gruvindustri är EU:s ledande malmproducent.

Sveriges berggrund tillhör världens mest lovande områden för nya fynd av malm och under det senaste årtiondet har prospekteringen ökat i omfattning. Gruvindustrin är ofta ryggraden i näringslivet på många orter och den viktigaste motorn för utveckling av stora delar av Sverige, framförallt i Norrlands inland. Även utländskt kapital söker sig i allt större utsträckning till de goda förutsättningarna i Sverige, med stor geologisk potential, väl utbyggd infrastruktur, hög tekniknivå och välutbildad personal. I Sverige finns de mest avancerade exemplen på modern och miljöanpassad teknik med automatisering och processtyrning.

Mer information finns på SveMins webbplats